Play

Investium – ditt livs bästa investeringar

På Investium jämför och förmedlar vi individuellt de lämpligaste lösningarna åt varje kund. Som mål har vi att nå den bästa möjliga avkastnings-riskprofilen med låga utgifter och erbjuda lätt och pålitlig service under hela kundförhållandet.

SERVICE DU INTE FÅR FRÅN BANKEN

Alla våra kunder vill trygga och öka sin egendom. Vi hjälper dig att hitta de lämpligaste tjänsteleverantörerna och produkterna.

Finlands största urval av internationella och inhemska produkter samt samarbetspartners ger utmärkta utgångspunkter till bättre avtal, avkastning, villkor och även mindre utgifter.

Bekanta dig med vår service »

KUNDENS FÖRMÅN FÖRST

Investium har agerat som föregångare inom finanssektorn sedan 1994. Andra företag har koncentrerat sig på att bygga egna produkter och sälja dem medan vi koncentrerar oss på att jämföra andras produkter och förmedla de bästa åt våra kunder.

Vi vill erbjuda finska investerare sådan service som man inte får från banken. Individuell betjäning, en egen kontaktperson under hela kundrelationen som alltid har som utgångspunkt att kundens förmån kommer först och ett stort urval av produkter och samarbetspartners är orsaker till att vi har gjort lösningar åt över 10. 000 kunder för 1,9 miljarder euro.

Bekanta dig med vårt företag »

Boka ett möte